บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

 ตั๋วภายในประเทศ (Domestic Ticket) เช่น TG , PB  เป็นต้น   Tel.02-6445563 (online)
 
 


                

                              ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (ทั่วโลก)
                     London , New York , Washington DC , Athens
                     Auckland , Boston , Brisbane , Cairns
                     Chicago , Copenhagen , Dallas , Frankfurt
                     Gothenburg , Hongkong , Incheon
                     Los Angeles , Melbourne , Munich , Orlando
                     Osaka , Paris  , Perth , Rome
                     San Francisco ,  Seattle ,  Shanghai
                     Singapore  , Stockholm  , Sydney ,  Taipei
                     Toronto  , Vancouver
                   ตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน
โดย Thai Airways (TG) , Singapore Airline (SQ) ,
British Airways (BA) , QANTAS AIRWAYS(QF)
BKK - Sydney BKK - Melbourne BKK - Brisbane
BKK - Cairns BKK - Canberra BKK - Cairns
BKK - Christchurch BKK - London BKK - LA
BKK - New York BKK - San Francisco BKK - Vancuver
BKK - Washington BKK - Seattle
   
   
             ***ด้วยวิธีง่าย ๆ แม้อยู่ห่างไกลเพียงกดโทรศัพท์มาแจ้งรายละเอียด การเดินทางของท่าน ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถโอนผ่านทางธนาคาร ทางเราจะจัดส่งตั๋วเครื่องบินถึงท่านอย่างปลอดภัยด้วย บริการ EMS ตอบรับ


Home :: Profile :: Study :: สถาบันต่าง :: Ticket :: Translation :: Toefl + Gre & Gmat :: Contact ::
© 2003-2006 WTC Center Co., Ltd. Thailand All rights reserved.