ตารางเปรียบเทียบทั้งแบบเก่าและใหม่

      How does the new Internet-based TOEFL compare with the Computer-based and paper-based versions of the test


 • INTERNET-BASED NEXT GENERALTION TOEFL

     COMPUTER-BASED TOEFL
     PAPER-BASED TOEFL
  SKILLS TESTED
 • Listening

 • Speaking

 • Reading

 • Writing

 • Listening

 • Structure(Grammar)

 • Reading

 • Writing

 • Listening

 • Structure(Grammar)

 • Reading

 • Writing

 • TEST TIME    4 hours    3.5 hours    3 hours
  INTEGRATED TASKS    YES     NO    NO
  NOTE TAKING    YES    NO    NO
  COMPUTER TUTORIALS    Instructions for answering questions are given
  within each section : there is no computer tutorial.
     A computer tutorial and instructions for answering questions are provided before the test.
     Not applicable
  COMPUTER ADAPTIVE    Not computer adaptive. Each test taker receives
  the same range of questions in any given form of the test.
     Listening and Structure computer adaptive. Reading and Writing are not.    Not application
  LISTENING    4-6 lectures, some with classroom discussion
 • each 3-5 minutes long, 6 questions each 2-3 conversations

 • each 3 minutes long,5 questions each
      Introduction of additional native English accents

 • time : 60-90 minutes

 • Score scale : 0-30

 • What’s different?
 • Longer, more authentic conversations and lectures

 • Note taking allowed

 • New questions that measure understanding of
      a speaker’s attitude, degree of certainty,
      purpose, or motivation

 •    11-17 dialogues
 • 1 question each 2-3 short conversations

 • each up to 1 minute long, 2-3 questions each 4-6 mini-lectures and discussions

 • each up to 2 minutes long ,3-6 questions each

 •    Time ; 40-60 minutes
     Score scale : 0-30


     3-4 mini-talks
 • each 60-90 seconds long, 3-5 questions each 2-3 extended conversations

 • each 60-90 seconds long, 3-5 questions each 30-40 dialogues

 • each 5-15 seconds long, 1 question each

 •    Time : 30-40 minutes
     Score scale: 31-68
  SPEAKING 6 tasks
 • 2 independent tasks-express an opinion on a familiar topic

 • 4 integrated tasks-speak based on what is read and heard

 •     Up to 30 second to prepare the response
      Up to 1 minute to response
      Time : 20 minutes
      Score scale : 0-4 points; total of ratings converted
      to 0-30 score scale What’s different? Everything
      it’s a brand new section!
     None     None
  READING   3-5 passages from academic texts Approximately
    700 words long Includes multiple-focus passages
    (compare/contrast, cause/effect)
    12-14 questions for each passage
    Time : 60-100 minutes
    Score scale : 0-30
  What’s different?
 • Glossary to define key words; easy-to-use review feature

 • New task – categorize information and
      fill in chart/complete summary

 •   4-5 passages from academic texts
 • 250-35 words long 11 questions per passage

 •    Time : 70-90 minutes
     Score scale : 0-30


    5 passages from academic texts
 • 250-350 words long 10 questions per passage

 •    Time : 55 minutes
     Score scale : 31-67
  WRITING 2 tasks
 • 1 integrated task-write based on what is read and heard

 • 1 independent task-support an opinion on a topic


 • Time : 50 minutes(20 minutes for integrated task and 30 minutes for independent take )
  Score scale : 0-5 point; total of ratings
  Converted to 0-30 score scale
  What’ different ?
 • Integrated Take care

 • 0-5 points

 • Typing required


 •  1 independent take – support an opinion on a topic
  Time : 30 minutes
  Score scale : 0-6 points; combined with Structure and converted to score scale of 0-30
  Typing optional


        
   1 independent task ( Test of Written English )
  Score scale ; 0-6 points, reported separately on score report
  Time : 30 minutes
  Handwriting only
  STRUTURE(GRAMMAR ) No grammar section, although grammar is evaluated in Speaking and writing response. 20-25 questions
  Time; 15-20 minutes
  Score scale : score combined with Writing section score (see above )

  40 questions
  Time ;25 minutes
  Score scale : 31-68
  TOTAL SCORE
  0-120
  0-300
  310-677
  COMPETENCY DESCRIPTORS
  Yes. They describe performance at major score point.
  NO
  NO  ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครสอบ
       รายละเอียดที่ทางศูนย์ต้องการทราบมีดังนี้ 
         1. ชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (ตามพาสปอร์ต ถ้ามี) แต่ถ้ากรณีไม่มีก็ให้ใช้ตัวสะกดตาม Transcript หรือชื่อภาษาอังกฤษตามที่เคยใช้สะกดทั้งชื่อนามสกุลที่ชัดเจน
         2. วัน เดือน ปีเกิด
         3. ที่อยู่ปัจจุบัน หรือ ที่อยู่ที่จะให้ผลการสอบมาให้ (ควรจะเป็นที่อยู่ที่ค่อนข้างถาวรหรือที่แน่ใจว่าจะให้ส่งผลสอบก็ได้)
         4. ขอเลขพาสปอร์ต หรือ เลขบัตรประชาชน (ถ้ามี)
         5. ขอ Email Address (ขอให้เป็นอีเมลล์ที่ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน เวลาส่งจะได้ไม่มีปัญหา)
         6. เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน หรือ มือถือที่สามารถติดต่อได้โดยตรง
         7. วันที่เลือกจะสอบ 5 วัน ขอให้กำหนดวันสอบหลังจากมาทำเรื่องสมัครโดยห่างสัก 14-15 วัน ขึ้นไปจะได้ไม่มีปัญหา
         8. ถ้ามาสมัครสอบด้วยตัวเองที่ศูนย์ขอรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1-2 ใบ
         9. ทราบจากไหน
         10. ในกรณีที่ท่านผู้สมัครไม่สามารถมาสมัครสอบด้วยตนเองได้ สามารถสมัครสอบได้โดยการใช้ Fax หรือ Email
         11. การสมัครสอบ ครั้งที่ 2 ทางศูนย์จะลดค่าดำเนินเรื่องให้เหลือ US$20
         12. วิธีการชำระค่าสมัครสอบสามารถจ่ายเงินสด/ บัตรเครดิต ค่าสมัครสอบจะคิดตามอัตราเรต ณ ปัจจุบัน
          ยอดที่ต้องโอน
        ราคาเดิม $ 130 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548/2005 เป็นต้นไปมีการปรับเป็น $  ตามทางอเมริกาแจ้งมาค่ะ       ค่าธรรมเนียมบริการเท่าเดิม $ 30 ไม่มีการปรับค่ะ
   
        ค่าธรรมเนียมTOEFLดังนี้
        
        1. ค่าสมัครสอบTOEFL $ x ____ = ________________Baht

       2.ค่าบริการ $ 30 x ____ = ________________Baht
                     TOTAL = Baht

        หมายเหตุ กรณีโอนทางธนาคารให้เก็บสำเนาใบนำฝาก(Pay In)แล้วช่วยส่ง Fax ยืนยันมาที่ 02-644-5563 ทางเราจะได้ส่งใบเสร็จให้ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน หรือ EMS พร้อม คู่มือ BULLATIN
         1. ค่าสมัครสอบ TOEFL $.....
         2. ค่าสมัครสอบ GMAT $.....
         3. ค่าสมัครสอบ GRE $.....
      กรุณาโทรกลับ 02 644 5561


   
  Home :: Profile :: Study :: สถาบันต่าง :: Ticket :: Translation :: Toefl + Gre & Gmat :: Contact ::
  © 2003-2006 WTC Center Co., Ltd. Thailand All rights reserved.