สถาบันต่างๆ ที่มีศูนย์ภาษารองรับ
 
15. NMIT, TAFE www.nmit.vic.edu.au/international
16. SWINBURNE UNI. www.swin.edu.au/elicos
17. KANGN BATMAN INSTITUTE OF TAFE www.kangan.com.au
18. QCE www.qce.qld.edu.au
19. VIVA www.vivacollege.com
20. SHAFSTON COLLEGE www.shafston.edu
21. JAME COOK Uni. www.elc.jcu.edu.au
22. CAMBRIDGE www.cambridgecolleges.com
23. MILNER www.milner.wa.edu.au.com
24. SA ADELAIDE www.saalc.sa.edu.au
25. SAINT ALOYSIUS COLLEGE www.sac.sa.edu.au
26. CIT (Canberra) www.cit.edu.au/international
27. Uni. Of Tasmania www.international.utas.edu.au
 

AUSTRALIA
1. SELC www.selc.com.au
2. AICL www.aicl.nsw.edu.au
3. Holmes Institute มีสาขาให้เลือกทั้งใน Sydney, Melbourne, Brisbane, Cain, Gold coast คลิก www.holmescolleges.com
4. GEOS มีศูนย์ภาษาหลายประเทศให้ท่านได้เลือก เช่น Australia, New Zealand, USA, UK, Canada, Singapore
    คลิกที่นี่ www.geos-school.com
5. ACL www.acl.edu.au
6. SBTA www.sbta.com.au
7. SPECIALTY www.specialty-language.com.au
8. SSBT www.ssbt.nsw.edu.au
9. UTS www.insearch.edu.au
10. CAMBRIDGE www.cambridgecollege.com.au
11. OZFORD www.ozfordcollege.com.au
12. AMES INTERNATIONAL www.ames.net.au
13. BOX HILL, TAFE www.bhtafe.edu.au
14. HOLMESGLEN, TAFE www.international.holmesglen.vic.edu.au
 
   
USA
1. KAPLAN เป็นองค์กรศูนย์ภาษาที่มีให้เลือกหลายรัฐในประเทศอเมริกา เช่น California, Boston, New York, Chicago, LA, Florida, Sacramento, Seattle, Washington และใน Canada ที่ Vancouver คลิก www.kaplanenglish.com
2. The Language Company มีให้เลือกหลายรัฐ เช่น Oklahoma, kansas, Indiana, Florida, Missouri, Pennsylvania.
     คลิกที่นี่ www.thelanguagecompany.com
3. Cal. state Uni., Long Beach www.uces.csulb.edu/ali/
4. Cal. State Uni.,Fullerton http://alp.fullerton.edu
6. Tacoma Community College www.tacomacommunitycollege.com
7. Pine Manor www.pmc.edu
8. Green River www.grcc.ctc.edu/international
9. Rennert Bilingual www.rennert.com
10. University of Alizona www.cesl.arizona.edu
11. ALCC(American Language ) www.LearnEnglish.com

 
12.สถาบันที่อยู่ในเครือของ ELS ทีมีคุณภาพที่รองรับและมีให้เลือกมากมายหลายรัฐดังนี้
    Boston, Massachusetts www.els.edu/boston
    Philadelphia, Pennsylvania www.els.edu/philly
    St.Joseph’s University www.sju.edu
    New York, New York www.els.edu/nycj
    New York,manhattan www.els.edu/manhattan
    Adelphi University-Manhattan www.edulphi.edu
    Southern Poly. State Uni. www.spsu.edu
    Grand Valley State Uni. www.gvsu.edu
    Seattle University www.seattleu.edu
13.ศูนย์ ESLI มีให้เลือกหลายรัฐ ใน America เช่น
    Texas ที่ West Texas A&M University และ Baylor University
    Louisiana ที่ McNeese State University
    Kentucky ที่ Western Kentucky University, และ
    Bowling Green Community College of
    Western Kentucky University
    Indiana ที่ University of Southern Indiana

    และในประเทศ Canada
    Vancouver ที่ Trinity Western University, Redeemer Pacific
    College และ TWU/ESLI Vancouver City Centre
    คลิกดูรายละเอียดที่ www.esli-intl.com
 

   
ENGLAND
1. Anglo Continental www.anglo-continental.com
2. Excel www.excelenglish.co.uk
3. King Street www.kingstreet.co.uk
4.มหาวิทยาลัย Schiller มี Campus ใน Florida, USA. และ London, UK เป็นต้น
   ดูรายละเอียดคลิก www.schiller.edu
5. ศูนย์ภาษา Aspect มีศูนย์ภาษาในหลายๆ ประเทศ เช่น
    UK - London, Bournemouth, Cambridge, Oxford
    USA - LA, San Francisco, Chicago, San Diego, Boston,
    New York, Orlando
    Canada - Vancouver, Toronto
    Australia - Sydney, Perth
    New Zealand - Auckland, Christchurch
    คลิกดูรายละเอียดที่ www.aspectworld.com
             
6. Manchester Academy of English www.manacad.co.uk
7. LSI WWW.LSI.EDU
8. ETC www.etc-inter.net
9. Thanet www.thanet.ac.uk/


   
CANADA 
1. Center Linguista www.centrelinguista.com
2. Winfield www.Winfieldcollege.com
3. University of Victoria www.uvcs.uvic.ca/elc/
4. Camosun www.camosun.bc.ca/international
5.KGIC มี 5 campus included Businesses institute (have
dormitories) ดูรายละเอียดคลิก www.kgic.ca
   

NEW ZEALAND
    1. ศูนย์ ACG มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ, High School, Pre-Foundation (University of Auckland) มีให้เลือกหลาย Campus  คลิกดูรายละเอียดที่ www.acg.ac.nz
    2. ศูนย์ภาษา AIS ( Auckland ) คลิกดูรายละเอียดที่ www.ais.ac.nz
    3. มหาวิทยาลัย AUT ดูรายละเอียดที่ www.autinternational.info
    4. Auckland Language Centre www.geosalc.co.nz
    5. ศูนย์ภาษา Elim English Academy www.elimenglish.co.nz

*โรงเรียนมัธยม Elim Christian College www.elim.school.nz
6. New Zealand Institute of Commerce www.nzicom.ac.nz
7. AIC(Auckland International College) www.aic.ac.nz
8. Canterbury Language College Australalia ดูรายละเอียดที่ www.cancan.com
9. Universal College of Learning (UCOL)มีให้เลือกเรียน 3 campus
Palmerston North, Masterton, Levin หลากหลายหลักสูตร ดูรายละเอียดที่ www.ucol.ac.nz
10. Uni. Of Waikato มี 3 ศูนย์ให้เลือกเรียน Hamilton, Auckland, Tauranga คลิกดูรายละเอียดที่ www.waikato.ac.nz/language
11. Christchurch College of English คลิก www.ccel.co.nz
12. New Zealand International Campus คลิก www.nzic.ac.nz
 
   

Home :: Profile :: Study :: สถาบันต่าง :: Ticket :: Translation :: Toefl + Gre & Gmat :: Contact ::
© 2003-2006 WTC Center Co., Ltd. Thailand All rights reserved.